2014-05-31 sesja Agata Abramowicz

Agata Abramowicz, Stalowa 52

 1. sesja_14-05-31_12-31-50.ARW
 2. sesja_14-05-31_12-39-41.ARW
 3. sesja_14-05-31_13-00-07.ARW
 4. sesja_14-05-31_13-20-37.ARW
 5. sesja_14-05-31_13-21-58.ARW
 6. sesja_14-05-31_13-22-12.ARW
 7. sesja_14-05-31_13-37-20.ARW
 8. sesja_14-05-31_13-37-32.ARW
 9. sesja_14-05-31_13-37-39.ARW
 10. sesja_14-05-31_13-38-39.ARW
 11. sesja_14-05-31_13-39-14.ARW
 12. sesja_14-05-31_13-39-39.ARW
 13. sesja_14-05-31_13-40-01.ARW
 14. sesja_14-05-31_13-48-38.ARW